Specjalistyczne opinie techniczne - Wyceny.org
tel.: 52 520 82 00,
        52 520 11 00

fax: 52 520 82 14
E-mail: biuro@inotis.pl

Specjalistyczne opinie techniczne

 

Rzeczoznawcy INOTIS sporządzają specjalistyczne opinie techniczne w zakresie:

 • wyceny taboru kolejowego osobowego,

 • wyceny w zakresie taboru kolejowego towarowego,

 • wyceny taboru miejskiego (tramwaje, sprzęt pomocniczy),

 • wyceny prototypów i nietypowych środków technicznych,

 • doradztwa w zakresie ADR,

 • opinii technicznych dotyczących silników oraz innych podzespołów pojazdów i maszyn,

 • opinii dotyczących przyczyn powstania awarii,

 • weryfikacja i ustalanie kosztów napraw maszyn i urządzeń,

 • opinii dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń,

 • opinii dotyczących powłok lakierniczych,

 • opinie rzeczoznawcy ds ustalania przyczyny powstania pożaru.

 

Opinie są sporządzane przez najwyższej klasy specjalistów, mających uprawnienia biegłych sądowych oraz rzeczoznawców, posiadających bogatą praktykę i doświadczenie zawodowe.  


cofnij